mar 5, 2019

"Mój dom", opieka i asystencja, czyli priorytety SFWON na 2019 rok

Plan wsparcia na 2019 rok, omówienie najważniejszych celów i działań Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także prezentacja podpisanego kilka dni temu przez minister Elżbietę Rafalską programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - to główne punkty spotkania wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami urzędów wojewódzkich.

Planowana wysokość przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. to 647 mln zł. Jak zaznaczył podczas spotkania z przedstawicielami Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Fundusz ma stabilne finansowanie.

W planie na ten rok znalazły się 3 główne obszary:

Podczas spotkania przedstawiono też programy innych resortów, m.in. specjalne świadczenia medyczne NFZ (Ministerstwo Zdrowia), "Dostępne parki narodowe" (Ministerstwo Środowiska) czy działania cyfrowe (Ministerstwo Cyfryzacji) mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i ułatwienie codziennego życia osobom niepełnosprawnym.

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych