mar 6, 2019

Mazowiecki Oddział NFZ o działaniu ustawy o wsparciu niepełnosprawnych

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia podsumowuje efekty działania zmian w przepisach, które przyjęto po protestach osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Chodzi o obowiązującą od lipca ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jej przepisy pozwalają osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności na korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Dzięki nowym przepisom pacjenci z niepełnosprawnością zyskali łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i nielimitowany dostęp dorefundowanych wyrobów medycznych.

- Tylko w lipcu 2018 roku - pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy - ze świadczeń rehabilitacyjnych na mocy nowych przepisów skorzystały na Mazowszu 1362 osoby. Koszt tych świadczeń wyniósł 620 tys. zł - informuje MOW NFZ.

Do końca ubiegłego roku ze szczególnych uprawnień w rehabilitacji skorzystało 6288 pacjentów. Koszt świadczeń po stronie mazowiweckiego NFZ Mazowsze wyniósł 12 mln zł.

2267 osób z niepełnosprawnością korzystających ze szczególnych uprawnień zarejestrowało od 1 lipca 2018 roku w systemie informatycznym mazowieckiego NFZ 8126 zleceń na wyroby medyczne podlegające refundacji. 5478 osób zarejestrowało zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie.

Od wejścia w życie ustawy z 9 maja 2018 roku do mazowieckiego Funduszu wpłynęło 13 skarg na placówki nieprzestrzegające nowych przepisów. Pacjenci zwracali uwagę m.in. na problemy z uzyskaniem terminu leczenia zgodnie z uprawnieniami osoby niepełnosprawnej, ale też problemy z uzyskaniem porady specjalisty bez skierowania, problemy z uzyskaniem wizyty domowej lekarzy specjalistów i zbyt długi czas oczekiwania na realizację świadczeń.

Źródło: www.politykazdrowotna.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych