mar 12, 2019

200 mln zł z UE dla firm na innowacje dla osób niepełnosprawnych

- W ramach programu "Dostępność plus" 200 mln zł z funduszy unijnych trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami - poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W marcu i kwietniu br. ruszy pięć konkursów dla przedsiębiorców tworzących innowacyjne rozwiązania między innymi dla osób niepełnosprawnych.

Cztery z konkursów będą realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

Ostatni konkurs - "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" - jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy mają otrzymać pieniądze na realizację prac B+R, by opracować i wprowadzić na rynek nowe rozwiązania dotyczące udogodnień dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi.

Źródło: www.rynekseniora.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych