kwi 12, 2019

Czy czeka nas chaos? MSOON w nowym wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Członkowie Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych (MSOON) są zaniepokojeni opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Obawiamy się, że choć  zmiany miały być ułatwieniem dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych czy niesamodzielnych oraz ich rodzin, to w rzeczywistości zmierzają w odwrotnym kierunku.

Według rozporządzenia nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ma wejść w życie już od 1 lipca br. Wraz z nowym wzorem zlecenia wejdą w życie utrudnienia dla zaopatrzenia w wyroby medyczne w tym przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. - mówi Józef Góralczyk, pełnomocnik zarządu MSOON ds. zdrowia.

Zwiększono wzór zlecenia z 2 do 7 stron. W zapowiadanym nowym e-zleceniu lekarz ma do wypełnienia 43 pola, świadczeniodawca 67 pól a pacjent lub osoba upoważniona 15. Jednak ciężko tak nazywać ten dokument e-zleceniem, ponieważ wymaga ono normalnego podpisu i przybijania pieczątki.

Ponadto, wprowadzono upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego dla przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, faktycznego lub pełnomocnika. Reasumując nowe rozporządzenie mnoży listę utrudnień w uzyskaniu refundacji na wyrób medyczny wydawany na zlecenie.

Bardzo niepokoi nas fakt, że NFZ do dzisiaj nie przeprowadził pilotażu, który był zapowiadany jeszcze w zeszłym roku. Według naszej wiedzy środowisko medyczne nie zostało przeszkolone do wystawiania nowego zlecenia, realizatorzy nie zostali przeszkoleni pod kątem realizacji zlecenia. Brakuje także czasu na wdrożenie rozwiązań informatycznych po stronie placówek wystawiających zlecenia jak i sklepów medycznych realizujących zlecenia. - dodaje Józef Góralczyk.

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie, rzecznictwo interesów oraz realizacja potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych dążące do stworzenia warunków pełnego i aktywnego życia osób niepełnosprawnych.

Nowe wzory wypisywania zleceń na wyroby medyczne zamiast ułatwiać, mogą utrudniać dostęp do nich. Sejmik obawia się, że w obliczu narastającej biurokracji lekarze oraz apteki wręcz zrezygnują lub znacznie ograniczą wypisywanie i realizację takich zleceń.

***************
Więcej informacji:
Józef Góralczyk - Pełnomocnik Zarządu ds. Zdrowia
Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych