kwi 14, 2019

Program opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Program opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych formalnie ruszył od 1 kwietnia. - Umowy z samorządami na realizację programu opieki wytchnieniowej będą podpisywane na przełomie maja i czerwca - poinformował PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Jak przypomniał, każdemu opiekunowi przysługuje 14 dni opieki wytchnieniowej nad osobą niepełnosprawną w formie pobytu całodobowego i 240 godzin opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa - bez kryterium dochodowego.

Program opieki wytchnieniowej finansowany będzie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na jego realizację w tym roku zarezerwowano kwotę 110 mln zł. Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz nie wyklucza jednak, że w przyszłości ta kwota może być wyższa.

Samorządy mogą starać się o dofinansowanie do 80 proc. kosztów realizacji tego programu. - Do końca kwietnia samorządy mogą składać wnioski do wojewodów. Chcemy, żeby w maju wojewodowie przekazali te wnioski nam, a my je zatwierdzimy, żeby jak najszybciej ten program ruszył - zapewnił wiceminister. Dodał, że umowy z samorządami będą podpisywane na przełomie maja i czerwca. Od tego momentu środki będą mogły być wydatkowane.

Program będzie realizowany w trzech modułach:

Jak poinformował wiceminister Krzysztof Michałkiewicz tegoroczny program jest traktowany jako pilotażowy, a resort na bieżąco będzie monitorował jego realizację. W razie konieczności program będzie poprawiany i rozwijany.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych