maj 4, 2019

Niepełnosprawni z Podkarpacia korzystają z uninjego dofinansowania

- Mieszkania wspomagane, dzienne domy opieki i aktywizacja zawodowa to główne kierunku wsparcia, jakie otrzymali niepełnosprawni w ramach podkarpackiego regionalnego programu operacyjnego - poinformował PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop.

Mieszkania wspomagane są przeznaczone dla osób, które nie mogą i nie potrafią samodzielnie mieszkać. Jak wyjaśnił Tomasz Czop, oprócz usług asystenckich i opiekuńczych dofinansowywane są również treningi samodzielności i specjalistyczne poradnictwo. Celem funkcjonowania takiego mieszkania jest zapewnienie niepełnosprawnym możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem. 

Tylko w bieżącym roku podpisanych zostało pięć umów o wartości ponad 13,5 mln zł na realizację projektów, w ramach których powstaną mieszkania wspomagane. W zrealizowanych już projektach tego typu wsparciem objętych zostało ponad 206 osób z niepełnosprawnościami.

Tomasz Czop zaznaczył, że niepełnosprawni korzystają również z domów dziennej pomocy. Są to placówki dla osób, które nie mogą wykonywać podstawowych czynności dnia codziennego samodzielnie, i tam się tego uczą.

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: regionalny rynek pracy, integracja społeczna, jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych