maj 6, 2019

Wytyczne HTA dla wyrobów medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rozpoczęła prace nad przygotowywaniem wytycznych dla wyrobów medycznych.

W ramach wstępnych prac Agencja opracowała zieloną księgę przedstawiającą aktualne ramy prawno-organizacyjne w przedstawionym obszarze w Polsce i na świecie, zostanie ona przedstawiona do konsultacji publicznych. 

Wytyczne mają się skupić głównie na obszarach dotyczących: 

Agencja zaprasza również do udziału w pracach przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, firm działających w obszarze HTA oraz pracowników naukowych. 

Dokument dostępny jest tutaj.

Więcej informacji na: www.aotm.gov.pl 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych