maj 7, 2019

Rząd przyjął projekt dotyczący ułatwienia dostępu pacjentów do wyrobów medycznych

Rada Ministrów 7 maja przyjęła projekt przepisów mających m.in. usprawnić zaopatrywanie pacjentów w wyroby medyczne, czyli np. wkładki ortopedyczne, wózki inwalidzkie czy protezy. 

Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, osób wystawiających zlecenia, jak i ich realizatorów. W projekcie nowelizacji ustawy doprecyzowano kwestie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Według Centrum Informacyjnego Rządu proponowane zmiany ograniczą biurokrację, doprowadzą do skrócenia czasu niezbędnego do wypełnienia druku zlecenia, a także pozwolą na wprowadzenie uproszczonych wzorów zleceń, co pozwoli na zmniejszenie objętości dokumentu o ponad połowę względem obowiązującego.

Ponadto zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie, o ile weryfikacja zlecenia odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września 2019 roku.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych