maj 30, 2019

Ogólnopolski konkurs poświęcony tematyce niepełnosprawności

30 maja ruszyła 16. edycja organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogólnopolskiego konkursu "Otwarte drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności. Prace można składać do 31 lipca.

Ideą konkursu jest zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności u osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, a także wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

"Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej i szerokie zainteresowanie tematyką osób niepełnosprawnych w środowisku naukowym. Uważam, że warto wspierać i zachęcać do takiej działalności, dlatego zdecydowaliśmy się ufundować nagrody. Stawiamy także na promocje nagrodzonych prac poprzez organizację finałów poszczególnych edycji w postaci konferencji czy też publikacje pokonferencyjne" - podkreśla w komunikacie przesłanym PAP prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Konkursowe nagrody trafiają do studentów, którzy w oryginalny sposób podjęli tematykę niepełnosprawności.

Szczegóły i regulamin konkursu jest na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych