cze 4, 2019

Konferencja "Woda, powietrze, ląd - turystyka osób niepełnosprawnych idealną formą rehabilitacji"

3 czerwca w Sejmie pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odbyła się konferencja, podczas której przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności zaprezentowali możliwości i korzyści, jakie daje podróżowanie.

Dyskusję otworzył list marszałka Kuchcińskiego.

"Tworzenie odpowiednich warunków i rozwijanie działań sprzyjających wyrównywaniu szans osób dotkniętych niepełnosprawnością to problemy, które ze względu na swoją wagę powinny znajdować się w sferze zainteresowań instytucji publicznych. Turystyka to szczególna forma aktywności, która sprzyja ograniczeniu konsekwencji niepełnosprawności w sferze fizycznej i psychicznej. Stanowi jednocześnie doskonałą płaszczyznę integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osobami zdrowymi. Dlatego zapewnienie wszystkim równego do niej dostępu to fundamentalne i priorytetowe zadanie" - wskazał w korespondencji Marszałek Sejmu.

Poniedziałkowa konferencja była również okazją do zaprezentowania funkcjonowania zainstalowanych z końcem maja przez Kancelarię Sejmu nowych rozwiązań technologicznych, pozwalających osobom z niepełnosprawnościami brać aktywny udział, nie tylko w posiedzeniach Sejmu w Sali Plenarnej, lecz także w licznych debatach, posiedzeniach komisji i zespołów odbywających się w gmachu Parlamentu.

Zaproszone do udziału w konferencji organizacje turystyczne i pozarządowe dyskutowały z parlamentarzystami i przedstawicielami rządu o dostosowaniu sektora turystycznego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Przykładowe tematy obejmowały kwestie związane z szybownictwem, paralotniarstwem i lotnictwem osób niepełnosprawnych, turystykę rowerową, zwiedzanie górskich terenów czy nawet ekstremalne zjazdy na trasach downhilowych na specjalnie dostosowanych elektrycznych pojazdach. Wspominano także o wsparciu rządu dla utworzenia 10 nowych schronisk i 100 km szlaków turystycznych dostosowanych do potrzeb OzN.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych