cze 7, 2019

Niepełnosprawni w Krakowie skorzystają z solidarnościowego funduszu wsparcia

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Małopolsce omówiono 7 czerwca podczas briefingu prasowego w Krakowie.

- Na razie możemy mówić o tym, że zainteresowanie ze strony samorządów jest na poziomie dwudziestu kilku, niecałych trzydziestu samorządów. Mam nadzieję, że to jest pewien początek, dlatego że fundusz jest propozycją nową, samorządy dopiero się z nim zapoznają - mówił dziennikarzom wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Solidarnościowy funduszu wsparcia rozpoczyna swoje działanie od roku 2019, a więc perspektywa kolejnych zadań i wdrażania kolejnych programów jeszcze przed nami. Docelowo mówimy o dziesięciu programach, które zafunkcjonują w ramach tego funduszu - wskazywał Piotr Ćwik.

Jak podkreślił, na razie mowa jest o programie usług opiekuńczych, o poprawie warunków mieszkaniowych i o dostosowaniu ich do osób niepełnosprawnych. - I mówimy o tym trzecim elemencie, nazywanym krótko: asystent, czyli organizowaniu, tworzeniu warunków, dostosowywaniu ich, ale też o poszukiwaniu osób, które będą prywatnymi asystentami, które będą pomagały, umożliwiały osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest zasilany z części składki odprowadzanej przez pracodawców od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka ta wynosi 2,45 proc., z tym że od 1 stycznia 0,15 proc. z tej składki trafia bezpośrednio do funduszu. Zasadniczym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa - płacona przez te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny to 4 proc. nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy najbogatsi podatnicy zapłacą tę daninę w 2020 roku od dochodów uzyskanych w tym roku.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych