cze 10, 2019

Osoby niepełnosprawne dyskryminowane przy leczeniu uzdrowiskowym

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił ponownie do Ministra Zdrowia o zbadanie dostępności świadczeń z zakresu leczenie uzdrowiskowe dla pacjentów z niepełnosprawnościami. 

- Problem z dostępnością do świadczeń ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami lub seniorów są często sygnalizowanymi w kierowanej do mnie korespondencji oraz w trakcie moich cyklicznych spotkań regionalnych z obywatelami - podkreślił w najnowszym piśmie przesłanym do Łukasza Szumowskiego Adam Bodnar.

Problem z leczeniem uzdrowiskowym osób niesamodzielnych zaczyna się już na etapie kwalifikacji pacjenta, bowiem lekarz kierujący do uzdrowiska musi sprawdzić przeciwwskazania do pobytu w sanatorium i to, czy pacjent ma zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się (na nogach albo na wózku).

Rozwiązaniem mogłoby być powiązanie leczenia uzdrowiskowego z wdrożeniem tzw. usług asystenckich, co w praktyce wiązałoby się z koniecznością przypisania asystencji do struktury zawodów z zakresu ochrony zdrowia, dostosowania warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób umożliwiający ich realizację przez asystencję, stworzenia systemu finansowania świadczeń udzielanych przez asystentów.

Niestety - jak zauważył RPO - dotychczas prace nad tymi rozwiązaniami nie były przedmiotem prac resortu zdrowia.

Źródło: www.politykazdrowotna.com 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych