wrz 21, 2019

I Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami

- Kobiety z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc - podkreślali organizatorzy i uczestnicy I Zjazdu Kobiet z Niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek i sojuszników. Zjazd odbył się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowała nieformalna grupa "Artykuł 6.". Jej nazwa nawiązuje do Artykułu 6. Konwencji ONZ o Prawach Osób z niepełnosprawnościami, który odnosi się do praw kobiet z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku. 

Otwierając I Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że tematyka dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w sposób szczególny dotyka kobiet. Dodał, że chodzi o dyskryminację wielokrotną czy krzyżową, kiedy osoby z niepełnosprawnościami są dyskryminowane nie tylko ze względu na niepełnosprawność, ale także dlatego, że są kobietami.

Jak mówił Adam Bodnar, istotnym problemem jest wykluczenie transportowe oraz kwestia dostępności opieki medycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

- Tu sytuacja kobiet jest zupełnie inna niż mężczyzn, chociażby jeśli chodzi o różnego typu badania, w tym badania ginekologiczne. Zwrócił też uwagę na to, że w placówkach medycznych osoby niesłyszące nie mają zapewnionego dostępu do tłumacza języka migowego. "Warto identyfikować te problemy" - powiedział.

Anna Rutz, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Osób z Niepełnosprawnościami podkreśliła, że w rok po wydaniu rekomendacji Komitetu ONZ dla rządu w sprawie osób z niepełnosprawnościami nic się w polskim prawie nie zmieniło.

Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ po raz kolejny przyjrzy się przestrzeganiu przez Polskę Konwencji i wypełnianiu rekomendacji w 2026 roku.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych