wrz 24, 2019

280 mln zł na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały podsumowane działania Rady Nadzorczej, której prezesem jest pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Dopłaty do zakupu wózków elektrycznych czy mikrobusów, wsparcie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu - to niektóre zadania realizowane w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON. Na ten cel w 2019 roku przeznaczono 280 mln zł.

Jak podkreślił Krzysztof Michałkiewicz, działania funduszu koncentrują się m.in. na likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazał, że jednym z ważniejszych programów realizowanych przez Fundusz jest program "Aktywny samorząd", na który w 2019 roku przeznaczono 172 mln zł. W ramach tego programu m.in. po pięciu latach przywrócone zostało dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym.

Krzysztof Michałkiewicz wymienił także program "Aktywni plus", którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie.

W pakiet programów prozatrudnieniowych wchodzą: program "Praca-Integracja" (z budżetem 5,11 mln zł), mający zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w spółkach skarbu państwa; "Stabilne zatrudnienie" (z budżetem 6,8 mln zł) - program, który ma zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych oraz program "Absolwent" (7,4 mln zł), wspierający zatrudnienie osób niepełnosprawnych mających wyższe wykształcenie.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych