lut 1, 2020

PFRON i NFZ chcą ułatwić składanie wniosków o wyroby medyczne

PFRON i NFZ pracują nad integracją swoich systemów, tak aby składanie wniosków przez internet było łatwiejsze. Ułatwienia obejmą m.in. składanie wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

PFRON w komunikacie przypomina, że od stycznia bez wychodzenia z domu można także składać wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Jak zaznaczono, PFRON i NFZ pracują wspólnie nad integracją swoich systemów, aby składanie wniosków przez internet było łatwiejsze. W komunikacie wskazano, że we wniosku o dofinansowanie z PFRON - na podstawie numeru potwierdzonego zlecenia lekarskiego - wszystkie dane dotyczące tego zlecenia zostaną automatycznie uzupełnione w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Nie będzie zatem potrzeby ich odrębnego dołączania.

Fundusz zaznacza, że konieczność drukowania potwierdzonych zleceń lekarskich wystąpi tylko w takiej sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością będzie chciała złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON wyłącznie w wersji papierowej.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, powinna otrzymać od świadczeniodawcy realizującego zlecenie lekarskie - np. sklepu ortopedycznego - elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało ono przyjęte do realizacji.

Aby skompletować elektroniczny wniosek w SOW, należy dołączyć również ofertę handlową otrzymaną od sklepu w postaci elektronicznej, czyli np. fakturę pro forma w pliku pdf. Jeśli wnioskodawca stara się o dofinansowanie z PFRON już po zrealizowaniu zakupu, to powinien do wniosku dołączyć elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało zrealizowane, a także fakturę potwierdzającą zakup.

System Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl) to aplikacja, za której pomocą osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane z PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Od stycznia br. PFRON uruchomił elektroniczne nabory na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo, od 1 marca 2020 r. uruchomione zostaną w postaci elektronicznej wszystkie nabory w programie Aktywny Samorząd.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych