lut 5, 2020

Pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów

5 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów na którym Rzecznik Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami Rady ustalali zadania i priorytety działań. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych jest członkiem Rady.

- Chciałbym aby organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów zgłaszały sprawy, które Rzecznik mógłby podjąć na podstawie swoich kompetencji określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - powiedział Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

- Chciałbym również żeby Rada swoją działalność ukierunkowała na wprowadzaniu zmian w systemie opieki zdrowotnej tak, aby stał się on przyjazny dla pacjenta, ale także jego bliskich. Moim zdaniem należy skupić się na barierach i trudnościach na jakie napotyka pacjent - dodał.

Rada Organizacji Pacjentów będzie działała spotykając się co najmniej 2 razy do roku, resztę prac prowadząc w trybie obiegowym oraz w formule Zespołów Roboczych. Przykładowe zagadnienia, którymi mogą zająć się Zespoły:

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych