lut 7, 2020

RPP i NFZ o organizacjach pacjentów na XIV Forum Organizacji Pacjentów

- Organizacje pacjentów są lustrem ich potrzeb. Wzmacniamy ich głos - zadeklarował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, otwierając XIV Forum Organizacji Pacjentów, które rozpoczęło się w Warszawie 7 lutego.

W konferencji udział wzięło 180 liderów organizacji pacjentów, a także przedstawiciele administracji, urzędników i ekspertów. Forum jest okazją do integracji organizacji pacjentów, do wymiany doświadczeń, z jakimi borykają się na co dzień pacjenci w walce z chorobą. Jednocześnie to sposobność, by pokazać, jak znaczącą rolę odgrywają we współkształtowaniu polityki zdrowotnej.

Rzecznik Praw Pacjenta zaznaczył, że jest ambasadorem pacjentów, ale też organizacji pacjentów. Dlatego właśnie powstała Rada Organizacji Pacjentów, w której ramach powołane zespoły ekspertów będą wypracowywać konkretne propozycje zmian w ochronie zdrowia. Mają one sprawić, aby system stał się bardziej przyjazny pacjentowi.

- Nie zawsze jest tak, że trzeba zwiększyć nakłady finansowe, ale czasami trzeba po prostu zastanowić się, jak ten system funkcjonuje. Czy jest właściwie uporządkowany, zarządzany. Może trzeba zmienić podejście, procedury i w ten sposób system będzie dla pacjenta przyjaźniejszy - powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Dodał, że dlatego też chce się zająć monitorowaniem wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej, przy założeniu jednak, że pozostanie partnerem do rozmów.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych