lut 11, 2020

Poczta Polska zwiększa zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Poczta Polska planuje w 2020 roku zatrudnić we współpracy z Fundacją Aktywizacja 360 osób niepełnosprawnych. Jak informuje Poczta Polska w komunikacie wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest jednym z celów strategicznych spółki na lata 2020-2024, a od lipca 2018 roku realizuje "Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością".

W ramach Programu Praca - Integracja organizowanego przez PFRON, Poczta Polska od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku zatrudniła 411 osób. 

- Poczta Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością traktujemy jako ważny element polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jako największy pracodawca w kraju podjęliśmy wyzwanie sukcesywnego wzrostu wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wpisanie tych działań do strategii Spółki pokazuje, że podchodzimy do tego tematu kompleksowo i długofalowo. Porozumienie z Fundacją Aktywizacja pomoże nam w realizacji naszych strategicznych celów - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej Agnieszka Grzegorczyk.

- Dla osób z niepełnosprawnościami praca jest bardzo ważna, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych, ponieważ zwiększa poczucie bycia potrzebnym. Zaangażowanie Poczty Polskiej, największego pracodawcy w naszym kraju, w proces aktywizacji zawodowej tej grupy jest rzeczą bardzo cenną, a może też stać się świetnym przykładem działania na rynku pracy dla innych firm. To przynosi korzyści i dlatego należy wdrażać idee społecznej odpowiedzialności biznesu - podkreślił prezes Fundacji Aktywizacja Przemysław Żydok.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych