cze 3, 2020

Wpływ koronawirusa na rynek wyrobów medycznych

Jak czytamy w Rynku Aptek, pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na zmianę profilu branży wyrobów medycznych, kierując jej produkcję głównie w stronę środków ochrony osobistej.

W krajach o największym wpływie SARS-CoV-2 na populację, liczba planowanych procedur medycznych spadła nawet o 80-90 proc., co przełożyło się również na spadek w sprzedaży wyrobów medycznych stosowanych w tych procedurach.

Spadek sprzedaży spowodowały również zakłócenia w łańcuchu dostaw i opóźnienia w dostarczaniu surowców lub komponentów do produkcji wyrobów medycznych, spowodowane zamknięciem granic.

Inaczej sytuacja wygląda w segmencie wyrobów medycznych przeznaczonych do intensywnej terapii, obrazowania medycznego, środków ochrony osobistej. W wyniku epidemii producenci odnotowali gwałtowny wzrost na rynku, a eksperci prognozują utrzymanie się tendencji wzrostowej w kolejnych latach.

Szacuje się, że krótkoterminowy wpływ COVID-19 na rynek wyrobów medycznych będzie duży, natomiast długoterminowy wpływ minimalny. Eksperci nie przewidują także dużego spadku w porównaniu do branż pozamedycznych.

Źródło: www.rynekaptek.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych