cze 23, 2020

Szymon Hołownia przedstawia program dla osób niepełnosprawnych

Równość w prawie i dostępie do edukacji, zniesienie tzw. pułapki rentowej, czy wprowadzenie opieki wytchnieniowej - to niektóre propozycje z przedstawionego przez kandydata na prezydenta Szymona Hołownię programu, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.

W programie zatytułowanym "Pełnoprawni" Szymon Hołownia zawarł siedem punktów, których realizacja - w jego ocenie - powinna na stałe wpisać się w myślenie o Polsce.

Punktem pierwszym programu jest budowanie społecznej świadomości. - Aby osoby z niepełnosprawnościami spotykały się wszędzie z szacunkiem, zrozumieniem, abyśmy rozumieli, jak możemy im pomóc i nie krzywdzili ich swoimi opiniami - powiedział kandydat. Zadeklarował, że jako prezydent będzie patronował wszelkim wydarzeniom mającym uświadamiać, że niepełnosprawni, to obywatele pełnoprawni.

Pozostałe punkty programu dotyczą zmian legislacyjnych i równości w prawie, wsparcia w dostępie do edukacji dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenia opieki wytchnieniowej, likwidacji tzw. pułapki rentowej (czyli zniesienia przepisów na mocy których osobom, których dochody przekroczą określone limity, zawiesza się lub zmniejsza świadczenie rentowe).

W programie znalazło się również odchodzenie od form instytucjonalnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, na rzecz wsparcia w ich środowisku oraz pomoc samorządom w przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych miejskiej infrastruktury. 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych