cze 23, 2020

Priorytety nowej unijnej strategii w sprawie niepełnosprawności

Parlament Europejski wzywa do nowej, ambitnej strategii Unii Europejskiej w sprawie niepełnosprawności do wdrożenia po 2020 roku, gdy wygaśnie strategia obecnie obowiązująca. Europarlamentarzyści chcą podjęcia szybkich i zdecydowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe w Europie.

Parlament Europejski chce, aby Unia Europejska była liderem we wspieraniu osób niepełnosprawnych i wzywa do ambitnej i kompleksowej strategii opartej na zasadzie pełnego włączenia społecznego. Parlament wzywa Komisję Europejską do:

Źródło: www.politykazdrowotna.com


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych