lip 3, 2020

Rządowy plan pomocy niepełnosprawnym bez pieniędzy

Rządowy plan dotyczący wsparcia osób niepełnosprawnych nie przewiduje na ten cel dodatkowych pieniędzy z budżetu.

Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030 ma być pierwszym tego typu dokumentem, który w sposób kompleksowy będzie określał kierunki rozwoju polityki społecznej wobec osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. 

Projekt zawiera diagnozę obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia społecznego oraz wymienia szereg działań, które będą prowadzone w podziale na osiem priorytetów. 

Komisja wspólna rządu i samorządu negatywnie zaopiniowała jednak projekt rządowej strategii, z powodu zupełnego pominięcia kwestii finansowania, zabrakło jakichkolwiek wyliczeń co do kosztów konkretnych działań zawartych w priorytetach oraz źródeł, z jakich zostaną pokryte.

Swoje uwagi do projektu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030 zgłosił m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych