wrz 17, 2020

O działaniach warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii koronawirusa

Zajęcia online, spotkania w systemie zmianowym, wideo-spotkania z psychologiem - to tylko niektóre z praktyk realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej w czasie pandemii COVID-19. Wszystko po to, by zagwarantować zarówno osobom niepełnosprawnym korzystającym z terapii, jak i pracownikom, maksymalny poziom bezpieczeństwa.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Giżycku jest 30 Uczestników. W czasie pandemii każda grupa wraz ze swoim terapeutą miała stworzone własne grupy na Messengerze, utworzono też wspólną grupę dla całego WTZ-tu.

W ramach wsparcia uczestników zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie w czasie zawieszenia zajęć uruchomione zostały dyżury pracowników w placówce, by w razie potrzeby służyć uczestnikom i ich rodzinom pomocą. Pomagano także uczestnikom wypełniać wnioski składane w ramach programu PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych