paź 5, 2020

Jeszcze przez 10 dni można składać prace w konkursie "Otwarte Drzwi"

10 dni pozostało na składanie prac magisterskich i doktorskich oraz projektów naukowych w XVII edycji Konkursu "Otwarte Drzwi" ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do Konkursu można zgłaszać prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczestnicy i warunki konkursu:

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl

Termin składania prac upływa 15 października 2020 roku.

Więcej informacji o Konkursie: www.pfron.org.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych