gru 10, 2020

Działania Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta w 2020 roku

W 2019 roku Rzecznik Praw Pacjenta powołał Radę Organizacji Pacjentów (ROP), do której należy obecnie 80 organizacji pozarządowych, w tym Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Pacjenta jest w stałym kontakcie z organizacjami, zgłaszającymi problemy z jakimi spotykają się pacjenci w systemie opieki zdrowotnej.

Członkowie Rady reprezentują głos środowiska pacjentów różnych grup m.in. onkologii, chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych, neurologii i psychiatrii, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych. W ramach ROP działają również organizacje skupiające pacjentów z chorobami rzadkimi oraz po przeszczepach. 

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów należy przede wszystkim:

Rada skupia swoją działalność na analizie sytuacji, potrzeb pacjentów, postulowaniu oraz inicjowaniu zmian w systemie opieki zdrowotnej tak, by lepiej wychodził naprzeciw potrzebom pacjenta, jak i jego bliskich.

Rada wskazuje też rozwiązania, wzmacniające poczucie bezpieczeństwa pacjenta, poprzez kontrolę przestrzegania jego praw oraz ich poszerzania.

W ramach Rady Organizacji Pacjentów działa 8 zespołów roboczych:

Oprócz bieżącego działania i spotkań zespołów roboczych w 2020 roku odbyły się 3 duże spotkania Rady Organizacji Pacjentów z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz zaproszonymi gośćmi i ekspertami, m.in. członkami Rady Ekspertów przy Rzeczniku:

Odbyło się również kilka spotkań online w ramach pracy poszczególnych Zespołów, podczas których dyskutowano m.in. o:

Organizacje wchodzące w skład Rady na bieżąco wspierają Rzecznika Praw Pacjenta w opracowywaniu stanowisk dotyczących aktualnych sytuacji związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Opiniowały i przekazywały informację w sprawach ważnych dla pacjentów, m.in. takich jak:

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych