gru 22, 2020

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż tylko do dnia 31 grudnia 2020 roku będzie można zrealizować zlecenia na wyroby medyczne wystawione oraz wystawione i potwierdzone na "starym" wzorze. 

"Stary" wzór zlecenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

Od 1 stycznia 2021 roku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy należy realizować według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

Źródło: www.nfz.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych