sty 12, 2021

Gminy mogą dołączyć do programu "Opieka 75+"

Do końca stycznia gminy mają czas na zgłoszenie się do nowej edycji programu "Opieka 75+", dzięki któremu poprawia się dostępność do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. Gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Program adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:

W 2021 roku środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

Gminy na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach programu "Opieka 75+" mają czas do 31 stycznia 2021 roku. 

W roku 2020 przystąpienie do realizacji programu zadeklarowało 542 gminy z usługami dla prawie 6,5 tys. osób. 

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych