lut 8, 2021

Zmiana w systemie kształcenia opiekunów medycznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Wprowadzono zmiany w systemie kształcenia opiekuna medycznego.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 września 2021 roku, kształcenie opiekunów medycznych prowadzone będzie w szkole wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej, a czas kształcenia wydłużono do 1,5 roku.

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", której MSOON jest członkiem, apelowała o zwołanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem autorów wszystkich zebranych w trakcie konsultacji społecznych opinii oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych resortów, których podległe jednostki zatrudniają opiekunów medycznych, a także Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pełna treść rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dostępna jest tutaj.


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych