lut 22, 2021

Od marca będzie działać Poradnia Praw Pacjenta

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zaprasza do korzystania z Poradni Praw Pacjenta, w której eksperci udzielać będą bezpłatnych porad z zakresu praw pacjenta, konsultacji publicznych, spraw administracyjnych. Poradnia będzie działać od marca 2021 roku, w ramach projektu "Sieć dla zdrowia".

Z usług poradni mogą skorzystać bezpłatnie organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.

Pytania można przesyłać na adres poradnia@prawapacjenta.eu. Istnieje także możliwość skorzystania z porady telefonicznej po wcześniejszym umówieniu się (tel. 22 628 08 63, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16.00).

Do Poradni Praw Pacjenta organizacje mogą przesyłać wszelkie swoje pytania dotyczące praw pacjenta lub działania systemu ochrony zdrowia oraz zgłaszane przez ich członków i osoby z otoczenia organizacji.

Eksperci Poradni sprawdzą projekty poprawek, które organizacja chciałaby zgłosić w konsultacjach społecznych oraz pomogą w sformułowaniu treści pism urzędowych.

Porad udzielać będą:

Źródło: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych