lut 15, 2021

Nowa Przestrzeń Społeczna o sytuacji DPS w czasie pandemii

ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna opublikował raport "Tu nie chodzi o maseczki. Placówki opieki w dobie koronawirusa". 

Jak informują autorzy raportu we wprowadzeniu: "Przeprowadzone w ramach działalności think tanku Nowa Przestrzeń Społeczna dwuetapowe badanie, prowadzone od września do listopada 2020 roku, stawia sobie za cel przede wszystkim sformułowanie zaleceń dotyczących wsparcia potrzebnego DPS-om i innym ośrodkom opieki całodobowej w obliczu możliwej trzeciej fali pandemii, jednak spełnienie tego celu wymagało przede wszystkim ustalenia stanu faktycznego w tego typu placówkach."

Raport przedstawia wyniki badania i bazujące na jego wynikach rekomendacje, skonsultowane z ekspertami z rady naukowej think tanku. Konsultantem raportu był dr Rafał Bakalarczyk, jeden z autorów raportu Koalicji "Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro".

Z treścią raportu "Tu nie chodzi o maseczki. Placówki opieki w dobie koronawirusa" można zapoznać się tutaj.

Źródło: www.ctp.org.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych