mar 3, 2021

Działalność Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przedłużona

Działalność Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została wydłużona do końca marca 2021 roku. - Kilkanaście tysięcy wolontariuszy, przeszło 20 tys. seniorów - to bilans kilku miesięcy działania Korpusu. Za tymi liczbami kryje się jednak życzliwość, wrażliwość na drugiego człowieka i co najważniejsze - solidarność społeczna i międzypokoleniowa. W dobie pandemii to szczególnie budujące - mówi Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to pomoc dla osób starszych nie tylko w czynnościach dnia codziennego takich jak dostarczenie zakupów czy wyprowadzenie psa. To też m.in. wolontariat cyfrowy, czyli pomoc w załatwieniu różnych spraw online, a także wolontariat ozdrowieńców, którzy przeszli już zakażenie koronawirusem i mogą bezpiecznie pomagać np. w domach pomocy społecznej.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc osobom starszym w ramach programu, mogą to zrobić za pośrednictwem strony www.wspierajseniora.pl.

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych