kwi 10, 2021

Będą zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

8 kwietnia 2021 roku został przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wyroby medyczne są niezwykle ważne dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzono po raz pierwszy od półtora roku.

Wśród zmian wymienia się m.in. rozszerzenie kryteriów przyznawania wyrobów medycznych i katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń. Ponadto wprowadzono korzystne zmiany dotyczące użytkowania protez oraz, po raz pierwszy od ponad 20 lat, zwiększono limity finansowe na środki absorpcyjne.

Konsultacje projektu potrwają do 28 kwietnia. Uwagi przesyłać można w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: wm@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu. Pełna treść projektu rozporządzenia dostępna tutaj.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych