maj 6, 2021

Od 10 maja osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z pierwszeństwem w punktach szczepień

Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień, Michał Dworczyk, poinformował, że od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z ich opiekunami będą miały pierwszeństwo w punktach szczepień powszechnych. 

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nie będą musiały umawiać się na konkretny termin szczepienia.

10 maja rozpoczną się także szczepienia przeciw COVID-19 w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych, czyli w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej. Zamówienia na szczepionki dla tych placówek będą traktowane priorytetowo przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych