kwi 7, 2010

Apel do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozdzielenia systemu refundacji aparatów ze środków PFRON od środków z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia

W kwietniu 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wystosował po raz kolejny do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pismo o zmianę zasad refundacji aparatów słuchowych.

Propozycja Sejmiku dotyczyła oddzielenia systemu refundacji z funduszy PFRON od systemu refundacji z funduszy Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), nadal pozostawiając niepełnosprawnym możliwość uzyskania refundacji z obydwu instytucji. W ten sposób Sejmik chciał zwrócić uwagę na problemy związane z niekorzystnymi procedurami refundacji, które niepotrzebnie wydłużają czas jaki potrzebny jest na uzyskanie refundacji zakupu aparatu słuchowego.

Inicjatywę Sejmiku poparły:


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych