gru 7, 2009

Pismo MSOON do Prezesa NFZ

W grudniu 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował do p. Jacka Paszkiewicza, Prezesa NFZ pismo, w którym zwrócono uwagę na zapis dot. gwarancji na wyroby medyczne, który wszedł w życie na mocy Zarządzenia Prezesa NFZ odnośnie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

W piśmie podkreślono, że osoby niepełnosprawne bardzo dotkliwie odczuwają konsekwencje niskiej jakości zaopatrzenia ortopedycznego, które wymaga ciągłych napraw, a obowiązujące limity cenowe na przedmioty ortopedyczne często są nieadekwatne do jakości dostarczanego produktu, natomiast zaporowe ceny spowodowane są w dużej mierze ogromnymi marżami nałożonymi przez dystrybutorów.

MSOON wyraził obawę, że nowy przepis w myśl którego, świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji co najmniej równej połowie okresu użytkowania określonego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, zamiast uzdrowić system i „uderzyć” w nieuczciwych dystrybutorów sprzętu ortopedycznego, spowoduje jedynie wzrost cen zaopatrzenia w środkach pomocniczych, które z automatu zostały również objęte systemem takich gwarancji.

Jednocześnie w piśmie podkreślono poparcie dla idei wprowadzenia dłuższego okresu gwarancji na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. tak aby  podnieść jakość refundowanego sprzętu ortopedycznego.


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych