gru 7, 2009

Pismo do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

W grudniu 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował pismo do posła Bolesława Piechy, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

MSOON wyraził sprzeciw wobec planów redukcji przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na refundację przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2010 roku, argumentując że od 2006 roku udział wydatków na nie w łącznych kosztach świadczeń zdrowotnych był regularnie ograniczany.

W piśmie podkreślono również konieczność urealnienia limitów cenowych i ilościowych dla wielu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych