Aktualności

lip 29, 2020

Do konsultacji przekazano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rządowego "Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020".

lip 27, 2020

Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME), który reprezentuje krajowe stowarzyszenia medyczne w całej Europie, wypowiedział się w sprawie ustaleń podjętych podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 17-21 lipca 2020 roku.

lip 16, 2020

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, jako członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta przygotował i przekazał do Biura Rzecznika swoją opinię o projekcie ustawy o Funduszu Medycznym.

lip 15, 2020

Centrum Sportu Niepełnosprawnych zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności na bezpłatne treningi pokazowe w dyscyplinach szermierka, łucznictwo i JUDO do Karcher Hali Cracovia, przy ul. Focha 40 w Krakowie.

lip 7, 2020

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski poinformował w mediach społecznościowych, że Fundusz upraszcza zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami realizującymi zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 lipca 2020 roku apteka czy sklep medyczny rozlicza się tylko z tym oddziałem NFZ, z którym ma podpisaną umowę. Nie ma znaczenia skąd pochodzi pacjent. To dla pacjentów duże ułatwienie w dostępie do refundowanych wyrobów medycznych zarówno w aptekach jak i sklepach medycznych.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych