Aktualności

cze 6, 2020

- W sumie na realizację tegorocznej edycji programów "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" i "Opieka wytchnieniowa" przekażemy gminom i powiatom ok. 54 mln zł, czyli prawie 5,5 mln zł więcej niż rok temu - poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Programy te stanowią kontynuację programów realizowanych w 2019 roku w ramach Funduszu Solidarnościowego.

cze 3, 2020

Jak czytamy w Rynku Aptek, pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na zmianę profilu branży wyrobów medycznych, kierując jej produkcję głównie w stronę środków ochrony osobistej.

maj 13, 2020

"Jesteśmy na dobrej drodze do uporządkowania rynku wyrobów medycznych w Polsce. Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o budowie Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych podniesie racjonalność wydatków publicznych i zwiększy dostęp pacjentów do leczenia. Ma się tym zająć specjalnie powołany Zespół. Cieszymy się, że postulat o którym mówimy od lat został wysłuchany" - informuje w komunikacie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.

maj 8, 2020

7 maja 2020 roku w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone było poprzez wideokonferencję. Uczestniczyło w nim ponad 60 liderów organizacji pacjentów, w tym przedstawiciel Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

maj 3, 2020

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla gabinetów fizjoterapeutycznych, które w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej będą mogły wznowić działalność od 4 maja. Zabiegi rehabilitacyjne będą mogły się odbywać przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i dystansu między fizjoterapeutą i pacjentem. 

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych