Aktualności

lut 8, 2021

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Wprowadzono zmiany w systemie kształcenia opiekuna medycznego.

lut 5, 2021

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. - Wpłynęło do nas ponad 86 tysięcy sygnałów o naruszeniu praw pacjenta. Bardzo się cieszę, że świadomość społeczna rośnie. Każdy powinien znać swoje prawa, dlatego jednym z naszych priorytetów jest edukacja - podkreślił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

lut 1, 2021

Do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków Narodowy Fundusz Zdrowia wydłuża finansowanie świadczeń w ramach programu rządowego - Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.

sty 29, 2021

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec rok 2020 ogłosił "Rokiem Seniora". Biuro Rzecznika podsumowuje działania prowadzone w ostatnim roku na rzecz seniorów.

sty 15, 2021

Wraz z Nowym Rokiem rusza nowy, międzynarodowy projekt World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP) pod nazwą "Support In Continence". Dzięki współpracy kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych powstała nowoczesna platforma internetowa, służąca do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat inkontynencji. Platforma została przygotowana w 7 wersjach językowych (angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej i włoskiej). Polska wersja platformy powstała dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "UroConti", organizacji działającej na rzecz poprawy jakości życia osób z problemami inkontynencji w Polsce i członkiem Koalicji. Promocji platformy służy film prezentujący projekt.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych