Aktualności

mar 3, 2021

Działalność Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została wydłużona do końca marca 2021 roku. - Kilkanaście tysięcy wolontariuszy, przeszło 20 tys. seniorów - to bilans kilku miesięcy działania Korpusu. Za tymi liczbami kryje się jednak życzliwość, wrażliwość na drugiego człowieka i co najważniejsze - solidarność społeczna i międzypokoleniowa. W dobie pandemii to szczególnie budujące - mówi Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

mar 1, 2021

25 lutego 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pod pozycją 218 została opublikowana Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

lut 22, 2021

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zaprasza do korzystania z Poradni Praw Pacjenta, w której eksperci udzielać będą bezpłatnych porad z zakresu praw pacjenta, konsultacji publicznych, spraw administracyjnych. Poradnia będzie działać od marca 2021 roku, w ramach projektu "Sieć dla zdrowia".

lut 17, 2021

16 lutego 2021 roku odbyło się zdalne pierwsze spotkanie Rady Funduszu Medycznego, w trakcie którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, przekazał członkom Rady powołania i życzył dalszej dobrej współpracy.

lut 16, 2021

Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. - Przyjęta dzisiaj przez Radę Ministrów pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy dokument, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam przede wszystkim na włączeniu osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, na stworzeniu przestrzeni prawdziwie dostępnej dla każdego - poinformowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych