Aktualności

wrz 8, 2020

Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki - to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością - edycja 2020-2021". W tym roku na jego realizację przeznaczone zostanie 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku będzie to 50 mln zł.

wrz 2, 2020

To niezwykle ważne, by jeszcze skuteczniej prowadzić w przyszłości działania na rzecz samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 2 września w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".

sie 29, 2020

Od 26 sierpnia 2020 roku Filip Nowak pełni obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Waldemar Kraska, Wiceminister Zdrowia, wręczył powołanie na to stanowisko nowemu szefowi Funduszu.

sie 28, 2020

Prezydent RP Andrzej Duda 26 sierpnia 2020 roku powołał na urząd ministra zdrowia dra n. ekon. Adama Niedzielskiego. Uroczyste wręczenia powołania odbyło się w Pałacu Prezydenckim

sie 27, 2020

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec zaprezentował wieloletnią strategię Rzecznika Praw Pacjenta na lata 2020-2023. W dokumencie ujęto najważniejsze cele Biura Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie bezpieczeństwa, wsparcia oraz edukacji pacjenta.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych