Aktualności

paź 9, 2010

W październiku 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych przekazał do Konsultanta Krajowego w dziedzinie otolaryngologii - prof. Dariusza Jurkiewicza wniosek o zmianę warunków realizacji świadczenia gwarantowanego z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.

lip 6, 2010

W lipcu 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wystosował oświadczenie, w którym wyraził swój protest przeciwko decyzji Rządu dotyczącej prywatyzacji przemysłu ortopedycznego w Polsce.

cze 8, 2010

W dn. 8 czerwca 2010 r. przedstawiciel Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych p. Józef Góralczyk spotkał się z Wiceministrem Zdrowia p. Markiem Twardowskim.

maj 9, 2010

W maju 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia z propozycją usunięcia z Rozporządzenia (dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) zapisu uprawniającego do nabycia refundowanego aparatu słuchowego przy obustronnym słuchu jedynie dla osoby „czynnej zawodowo”.

kwi 7, 2010

W kwietniu 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wystosował po raz kolejny do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pismo o zmianę zasad refundacji aparatów słuchowych.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych