Aktualności

maj 9, 2010

W maju 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia z propozycją usunięcia z Rozporządzenia (dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) zapisu uprawniającego do nabycia refundowanego aparatu słuchowego przy obustronnym słuchu jedynie dla osoby „czynnej zawodowo”.

kwi 7, 2010

W kwietniu 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wystosował po raz kolejny do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pismo o zmianę zasad refundacji aparatów słuchowych.

gru 7, 2009

W grudniu 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował pismo do posła Bolesława Piechy, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.

gru 7, 2009

W grudniu 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował do p. Jacka Paszkiewicza, Prezesa NFZ pismo, w którym zwrócono uwagę na zapis dot. gwarancji na wyroby medyczne, który wszedł w życie na mocy Zarządzenia Prezesa NFZ odnośnie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

paź 8, 2009

W październiku 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował do Ministerstwa Zdrowia Pismo w sprawie poszerzenia listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na refundowane aparaty słuchowe.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych