Aktualności

gru 7, 2009

W grudniu 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował do p. Jacka Paszkiewicza, Prezesa NFZ pismo, w którym zwrócono uwagę na zapis dot. gwarancji na wyroby medyczne, który wszedł w życie na mocy Zarządzenia Prezesa NFZ odnośnie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

paź 8, 2009

W październiku 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował do Ministerstwa Zdrowia Pismo w sprawie poszerzenia listy lekarzy uprawnionych do wypisywania zleceń na refundowane aparaty słuchowe.

wrz 25, 2009

We wrześniu 2009 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich p. Janusza Kochanowskiego, z prośbą o interwencję w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

lip 6, 2008

W lipcu 2008 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych przygotował trzy pisma dot. problemów z refundacją dwóch aparatów słuchowych przy obustronnym ubytku słuchu.

lip 4, 2008

W lipcu 2008 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych przygotował dwa pisma dot. kwestii refundacji systemów FM i AM.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych