Aktualności

lis 25, 2020

Pod patronatem Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Komisji Europejskiej i European Ageing Network, dziś w Warszawie rozpoczyna się trzydniowa (25-27 listopada) ogólnopolska konferencja Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", zatytułowana "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro".

lis 16, 2020

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", której Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych jest członkiem, serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej opiece długoterminowej. Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie www.opiekadlugoterminowa2020.pl

paź 21, 2020

Zespół ekspertów pod kierunkiem Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca opracował raport podsumowujący problemy pacjentów zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2 w okresie od stycznia do września 2020 roku.

paź 9, 2020

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie on-line. Spotkanie odbędzie się 13 października (wtorek) o godz. 18:00 w aplikacji Zoom.

paź 5, 2020

10 dni pozostało na składanie prac magisterskich i doktorskich oraz projektów naukowych w XVII edycji Konkursu "Otwarte Drzwi" ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do Konkursu można zgłaszać prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych