Aktualności

lut 11, 2020

Poczta Polska planuje w 2020 roku zatrudnić we współpracy z Fundacją Aktywizacja 360 osób niepełnosprawnych. Jak informuje Poczta Polska w komunikacie wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest jednym z celów strategicznych spółki na lata 2020-2024, a od lipca 2018 roku realizuje "Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością".

lut 7, 2020

- Organizacje pacjentów są lustrem ich potrzeb. Wzmacniamy ich głos - zadeklarował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, otwierając XIV Forum Organizacji Pacjentów, które rozpoczęło się w Warszawie 7 lutego.

lut 5, 2020

5 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów na którym Rzecznik Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami Rady ustalali zadania i priorytety działań. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych jest członkiem Rady.

lut 3, 2020

Nowa ustawa dla osób z niepełnosprawnością i ujednolicenie systemu orzekania to główne kierunki działań, na które wskazał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik w rozmowie z PAP.

lut 1, 2020

PFRON i NFZ pracują nad integracją swoich systemów, tak aby składanie wniosków przez internet było łatwiejsze. Ułatwienia obejmą m.in. składanie wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych