Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków

Tel.: 602 743 883 - Józef Góralczyk, Pełnomocnik
Zarządu ds. Zdrowia
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych