O organizacji

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych (MSOON) został zarejestrowany w 2004 roku. Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie, rzecznictwo interesów oraz realizacja potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych dążące do stworzenia warunków pełnego i aktywnego życia osób niepełnosprawnych.

Członkowie Sejmiku dążą do tworzenia płaszczyzny partnerskiej współpracy z władzami terytorialnymi, administracją rządową oraz innymi przedstawicielami w zakresie analizy potrzeb środowiska, opracowania strategii realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, wszelkich programów wyrównawczych.

Przedstawiciele Sejmiku zajmują się również opiniowaniem oraz konsultowaniem rozwiązań legislacyjnych, a także programów społecznych dotyczących bezpośrednio i pośrednio osób niepełnosprawnych. 

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych