Aktualności

sie 22, 2019

- Rozpoczynamy testowanie nowego modelu rehabilitacji, która pomoże osobom niepełnosprawnym podjąć zatrudnienie - zapowiedziała prezes Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg. PFRON uruchomia projekt, który ma na celu wprowadzenie w Polsce innowacyjnej metody rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych. Ma ona ułatwić podjęcie pracy lub powrót do niej osobom, które wskutek doznanego urazu, schorzenia lub niepełnosprawności nie mogą kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej i społecznej.

sie 21, 2019

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych przekazał do Ministerstwa Zdrowia swoją opinię na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w spawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

sie 19, 2019

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program "Dostępność Plus". Nowe przepisy zobowiązują podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej m.in. osobom niepełnosprawnym.

sie 9, 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało "w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie", przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1 600 zł.

sie 8, 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych