Aktualności

sty 27, 2020

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Minister Zdrowia w piśmie zwrócił się do organizacji działających na rzecz pacjentów z prośbą o przedstawianie kandydatów do pełnienia funkcji członka Rady Funduszu, w terminie 14 dni od dnia publikacji pisma na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

sty 9, 2020

9 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

sty 7, 2020

Paweł Wdówik został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

gru 24, 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i niektórych innych ustaw.

gru 23, 2019

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował szczegółowe wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych