Aktualności

wrz 20, 2021

15 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku.

wrz 16, 2021

W firmie Efektum Wojciech Nadejczyk S.K.A (ul. Wrocławska 11/22, 01-493 Warszawa) odbywa się rekrutacja do projektu głosowego. Poszukiwane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

wrz 13, 2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań - trwa on tylko do 30 września 2021 roku. Badanie jest przeprowadzane jedynie raz na 10 lat i obejmuje wszystkie osoby mieszkające w Polsce. Uzyskane wyniki posłużą do planowania i lepszej koncentracji działań instytucji publicznych. Osiągnięte rezultaty są istotne również ze względu na przyszłe działania wspierające osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i niesamodzielne, które mieszkają na terytorium Polski.

wrz 8, 2021

Osoby niepełnosprawne napotykają w swoim życiu wiele trudności. Oprócz ograniczeń fizycznych muszą borykać się również z pokonywaniem swoich wewnętrznych psychologicznych barier. Dokumentem ukazującym tą tematykę jest "Antybohater" Michała Kaweckiego, którego przedpremierowy pokaz będzie miał miejsce już 9 września o godz. 19.00 w krakowskim kinie Sfinks.

sie 19, 2021

Na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano dokument "Wytyczne Oceny Technologii Medycznych. Wyroby medyczne, część I". W pracach nad przygotowaniem dokumentu uczestniczył Józef Góralczyk, Pełnomocnik Zarządu Sejmiku ds. Zdrowia.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych