maj 9, 2010

Postulat w sprawie usunięcia z rozporządzenia zapisu "czynny zawodowo"

W maju 2010 r. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia z propozycją usunięcia z Rozporządzenia (dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) zapisu uprawniającego do nabycia refundowanego aparatu słuchowego przy obustronnym słuchu jedynie dla osoby „czynnej zawodowo”.

Zdaniem organizacji zmiana ułatwiłaby dostęp do refundowanych aparatów osobom z obustronnym ubytkiem słuchu, pozostającym bez pracy.

Inicjatywę Sejmiku poparły:


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych